Richtlijnen voor gegevensbescherming en privacybeleid

Inhoud

 1. Bescherming van uw persoonlijke gegevens
 2. Verzamelde gegevens
 3. Gebruik en overdracht van gegevens
 4. Toestemming en herroeping
 5. Klant-account
 6. Newsletter
 7. Gebruik van cookies
  1. Algemene informatie over het gebruik van cookies
  2. Een overzicht van de gebruikte cookies vindt u hier
  3. Webanalyse/ Google Analytics/ Google Remarketing/ AdWords/Doubleclick by Google/ Kissmetrics
  4. Plugins voor sociale media
  5. Mouseflow
  6. Retargeting via AdRoll
  7. Conversiemeting met de bezoekersactiepixel van Facebook
 8. Uw rechten, informatie

1. Bescherming van uw persoonlijke gegevens

We stellen uw belangstelling in onze website en ons aanbod op prijs. De bescherming van uw persoonlijke gegevens wanneer u onze website bezoekt, is erg belangrijk voor ons en heeft onze volle aandacht. We nemen deze bescherming zeer serieus, met name waar het gaat om het verzamelen, verzenden, verwerken en gebruiken van uw persoonlijke gegevens wanneer u onze website bezoekt.

2. Verzamelde gegevens

We verzamelen gegevens bij het bezoeken van onze pagina’s en bij het initiëren, afsluiten, verwerken en annuleren van een contract.

Uw bezoek aan onze website wordt geregistreerd. Eenvoudig gezegd wordt het IP-adres vastgelegd dat uw pc op dit moment gebruikt, de datum en de tijd, het browsertype, het besturingssysteem van uw pc en de pagina’s die u bekijkt. Herleiding naar de persoon is doorgaans niet mogelijk en ook niet de bedoeling.

3. Gebruik en overdracht van gegevens

De persoonlijke gegevens die we verzamelen en die u ons bijvoorbeeld verstrekt bij een bestelling of per e-mail (bijvoorbeeld uw naam en adres of uw e-mailadres) worden uitsluitend verwerkt voor correspondentie met u en uitsluitend voor het doel waarvoor u de gegevens aan ons hebt verstrekt. Wij geven uw gegevens alleen door aan derden als dit absoluut noodzakelijk is voor de nakoming van onze contractuele verplichtingen.

Bij de verwerking van betalingen geven we uw betalingsgegevens door aan de bank die verantwoordelijk is voor de betaling.
Wij verzekeren u dat wij uw persoonlijke gegevens in geen ander geval aan derden doorgeven, tenzij we daartoe wettelijk verplicht zijn of u ons hiervoor toestemming hebt gegeven. Voor zover we voor de uitvoering en het beheer van productieprocessen dienstverleners inhuren, zullen de contractuele relaties in overeenstemming zijn met de bepalingen van de relevante privacyregels, te weten de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

4. Toestemming en herroeping

Als u ons persoonlijke gegevens heeft verstrekt, kunt u te allen tijde om verwijdering van deze gegevens bij ons vragen. We zullen uw persoonlijke gegevens dan verwijderen, tenzij dit in verband met wettelijke bewaartermijnen verboden is.
Als u hebt ingestemd met de verwerking van uw persoonsgegevens voor specifieke doeleinden, bijvoorbeeld voor een newsletter of iets dergelijks, kunt u deze toestemming op elk gewenst moment voor de toekomst intrekken. We zullen dan stoppen met het gebruik van uw persoonlijke gegevens.

Bewaartijd: persoonlijke gegevens die ons via onze website is verstrekt, wordt alleen opgeslagen totdat het doel is bereikt waarvoor ze ons zijn toevertrouwd. Voor zover op grond van handels- en belastingwetten bewaartermijnen in acht moeten worden genomen, kan de bewaartijd voor bepaalde gegevens maximaal 10 jaar bedragen.

5. Klant-account

Wanneer u een klant-account opent, stemt u ermee in dat uw basisgegevens zoals naam, adres, e-mailadres en bankgegevens, evenals uw gebruikersgegevens (gebruikersnaam, wachtwoord) worden opgeslagen.

6. Newsletter

Door u in te schrijven voor de nieuwsbrief geeft u toestemming uw voornaam, achternaam en e-mailadres te gebruiken voor onze eigen advertentiedoeleinden. Inschrijving voor de nieuwsbrief verloopt via de dubbele opt-in procedure om de documentatie te garanderen van uw toestemming de nieuwsbrief te ontvangen.

De nieuwsbrief wordt verzonden door een serviceprovider.
De e-mailadressen van de ontvangers van onze nieuwsbrief, evenals hun verdere gegevens die worden beschreven in de context van deze toelichting bij de nieuwsbrief, worden opgeslagen op de servers van de serviceprovider in Nederland. De serviceprovider gebruikt deze informatie om namens ons de nieuwsbrief te verzenden en te evalueren. De toestemming om een nieuwsbrief per e-mail te ontvangen, kan op elk moment worden herroepen. In elke nieuwsbrief vindt u een link waarmee u uw toestemming kunt intrekken.

Statistisch onderzoek en analyses

De nieuwsbrieven bevatten een zogenoemd “webbaken” (“web beacon”). Dat is een afbeelding ter grootte van 1 pixel die wordt opgehaald van de server van de serviceprovider wanneer de nieuwsbrief wordt geopend. Het ophalen van deze afbeelding begint ermee dat technische informatie wordt verzameld: informatie over de browser en uw systeem, evenals uw IP-adres en het tijdstip van ophalen. Deze informatie wordt gebruikt om de diensten technisch te verbeteren op basis van de technische gegevens of de doelgroepen en hun leesgedrag, op basis van de locaties (die kunnen worden bepaald met behulp van het IP-adres) of tijden waarop ze de nieuwsbrief bekijken.

Het statistische onderzoek omvat ook de vaststelling of de nieuwsbrieven worden geopend, wanneer ze worden geopend en op welke links wordt geklikt. Om technische redenen kan deze informatie worden gekoppeld aan de individuele ontvangers van de nieuwsbrief. Het is echter noch ons doel noch dat van onze serviceprovider om individuele gebruikers te observeren. De evaluaties helpen ons vooral om de leesgewoontes van onze gebruikers te herkennen en om onze inhoud daaraan aan te passen of om verschillende gebruikers verschillende inhoud te verzenden, aansluitend op hun interesses.

7. Gebruik van cookies

Als u gebruikmaakt van ons aanbod, wordt gewerkt met cookies. Voorwaarde hiervoor is dat u in uw browserinstellingen het gebruik van cookies hebt geactiveerd.

a) Algemene informatie over het gebruik van cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden die het mogelijk maken om gebruikersspecifieke informatie op het toestel van de gebruiker op te slaan tijdens het gebruik van de website.

We gebruiken twee soorten “cookies”. “Cookies” zijn kleine bestanden die meestal bestaan uit een reeks tekst en cijfers die u een uniek ID geven. Een “Client Cookie” wordt naar uw browser gestuurd opdat ons systeem uw zoekopdrachten onthoudt, alsmede de pagina’s die u op onze site bezoekt en de diensten die u gebruikt. Een “Server Cookie” wordt op ons systeem geïnstalleerd om u te herkennen wanneer u deze site opnieuw bezoekt. Deze informatie stelt ons in staat om de site beter te beheren en onze diensten op maat en gebruiksvriendelijker te maken. We evalueren de verzamelde gegevens alleen anoniem.

U kunt uw browser zodanig configureren dat u op de hoogte wordt gesteld van de ontvangst van een cookie of dat cookies niet kunnen worden ontvangen. In dat geval kan het zijn dat u de reikwijdte beperkt van de diensten die u van ons mag verwachten wanneer u onze site bezoekt.

Cookies maken het met name mogelijk om de gebruiksfrequentie en het aantal gebruikers van de pagina’s te bepalen en de manier waarop de pagina’s gebruikt worden te analyseren, maar ook om ons aanbod klantvriendelijker te maken. Cookies worden aan het einde van een browsersessie opgeslagen en kunnen worden opgeroepen wanneer de pagina opnieuw wordt bezocht. Als u dit niet wilt, vragen wij u om uw internetbrowser zo in te stellen dat die cookies weigert. Indien nodig slaat de cookie uw klant-ID op om u als geregistreerde klant te herkennen.

b) Een overzicht van de gebruikte cookies vindt u hier:

 

Third Party Cookie/Pixel Details
Google Analytics incl. Data Collection for Advertising Features (Remarketing and Advertising Reporting Features) Geen gebruik van de gebruikers-ID
Incl. AdWords, Search Console en Tag Manager Linking
Met IP-anonimisering
https://policies.google.com/privacy/update?hl=nl
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
YouTube YouTube-video’s worden geladen in een iFrame

c) Webanalyse/ Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, webanalyse-diensten geleverd door Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”).

Google Analytics gebruiken zogenoemde “cookies”, tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en waarmee analyse mogelijk is van uw gebruik van de website. De informatie die door de cookie wordt gegenereerd over uw gebruik van deze website (inclusief uw IP-adres) wordt verzonden naar en opgeslagen door Google op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt de opgeslagen informatie om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit voor beheerder van de website samen te stellen en om andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik aan te bieden.

Google zal deze informatie ook overdragen aan derden indien dit wettelijk wordt vereist of indien derden deze gegevens namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres nooit koppelen aan andere gegevens van Google. U kunt de installatie van cookies voorkomen door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen. Houd er echter rekening mee dat als u dit doet, u mogelijk niet de volledige functionaliteit van deze website kunt gebruiken. Door deze website te gebruiken, stemt u in met de verwerking van gegevens over u door Google op de hierboven beschreven manier en voor de hierboven uiteengezette doeleinden.
U kunt toekomstige verzameling van gegevens op elk gewenst moment weigeren door de Google Analytics Opt-out Browser Add-on op https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl te gebruiken.

We wijzen u erop dat deze website Google Analytics gebruikt met de extensie „_anonymizeIp()“. Dit betekent dat IP-adressen uitsluitend in anonieme vorm worden opgeslagen. Een directe herleiding van de opgeslagen gegevens naar u persoonlijk is daarmee uitgesloten.

d) Plugins voor sociale media

We gebruiken op sommige van onze webpagina’s met Facebook-, Twitter- knoppen verschillende plugins voor sociale media. Overigens informeren we u als volgt over de individuele plugins voor sociale media:

i) Facebook-plugin

We gebruiken op onze websites de plugin „Facebook-Button“ van Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (Facebook). Die kunt u gebruiken om uw vrienden te laten weten of onze website u bevalt, ze op inhoud wijzen of inhoud met ze delen. De plugin wordt aangegeven met het Facebook-logo of de toevoeging “Vind ik leuk”. Via de plugin kunnen persoonlijke gegevens worden overgedragen naar Facebook, als u daar bent ingelogd.

Wanneer u onze site bezoekt, worden uw gegevens in dezelfde mate naar Facebook verzonden als wanneer u hun eigen website zou bezoeken, en in bepaalde situaties ook als u niet als gebruiker op Facebook bent geregistreerd en niet op de plugin op onze pagina’s klikt. In dit geval is Facebook echter niet zonder meer in staat om een direct persoonlijk verband te leggen via bijvoorbeeld het IP-adres. Dit zou alleen mogelijk zijn via informatie van uw provider.

De volgende gegevens kunnen worden verzonden:

 • IP-adres
 • Uw gebruikers-ID, als u bij Facebook bent geregistreerd en aangemeld
 • Datum en tijdstip van het bezoek
 • De door u gebruikte browserversie, het besturingssysteem en de schermresolutie
 • De herkomst van de bezoekers (Referrer), als u een link hebt gevolgd
 • Geïnstalleerde plugins zoals Flash of Adobe Reader
 • URL van onze pagina waarop de plugin is geïntegreerd.

Als u geregistreerd bent op Facebook, zijn bovendien hun gegevensbeschermingsregels van toepassing https://www.facebook.com/privacy/explanation. Ook het exacte gebruiksdoel van de verzonden gegevens is in dit privacybeleid te vinden.

ii) Twitter

Met de plugin „Twitter“, een microblogdienst van het Amerikaanse bedrijf Twitter, Inc. (795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107), brengt uw browser ook een directe verbinding tot stand met de servers van Twitter en wordt daarvandaan hun knop geladen. Daarbij wordt de informatie naar Twitter verzonden dat de bijbehorende website is bezocht. Ook als u niet bent ingelogd, is het mogelijk dat Twitter gebruiksgegevens verzamelt en opslaat. Dit kan alleen als u de Twitter-knop hebt geactiveerd en op een van onze websites klikt. Vervolgens kunt u informatie “twitteren” via het venster van Twitter. U verzendt in zo’n geval de getwitterde informatie naar Twitter. Deze informatie wordt vervolgens gepubliceerd in uw Twitter-gebruikersprofiel. Verdere informatie over het verzamelen, analyseren en verwerken van uw gegevens door Twitter en over uw rechten daaromtrent is te vinden in het privacybeleid van Twitter, dat te vinden is op https://twitter.com/privacy?lang=nl.

8. Uw rechten, informatie

Als u niet langer instemt met de opslag van uw persoonlijke gegevens, of als deze niet meer kloppen, zullen wij na uw instructie daaromtrent zorgdragen voor het verwijderen of blokkeren van uw gegevens of voor de nodige correcties (voor zover dit volgens geldend recht mogelijk is). Op verzoek ontvangt u op elk gewenst moment kosteloos informatie over alle persoonlijke gegevens die wij over u hebben opgeslagen.

Bij vragen over het verzamelen, verwerken of gebruiken van persoonlijke informatie of voor inzage in of correctie, blokkering of verwijdering van gegevens kunt u telefonisch contact met ons opnemen op +31 (0)6 22 31 47 40 of een bericht sturen naar ons e-mailadres info@clubdisplay.nl

Share This